ما نوآوری ایجاد می کنیم

محصولات

AIR COOLED-COMPACT LINE

چیلرهای هواخنک - مینی چیلر

AIR COOLED-AQUA PLUS

چیلرهای هواخنک - اسکرال

AIR COOLED-AQUA PLUS easy

 چیلرهای هواخنک - v type

AIR COOLED-MIDILINE

چیلرهای هواخنک - اسکرال

AIR COOLED-MULTI POWER

چیلرهای هواخنک - اسکرال

AIR COOLED-ENERGY POWER

چیلرهای هواخنک - اسکرال

AIR COOLED-MAXI POWER

چیلرهای هواخنک - اسکرو

AIR COOLED-TURBOLINE

چیلرهای هواخنک - توربوکور

WATER COOLED-AQUA PLUS

چیلرهای آب خنک - اسکرال

WATER COOLED-MULTI POWER

چیلرهای آب خنک - اسکرال

WATER COOLED-MAXI POWER

چیلرهای آب خنک - اسکرو

WATER COOLED-TURBOLINE

چیلرهای آب خنک - توربوکور

DRY COOLERS

REMOTE HYDRONIC MODULES

AIRPLUS

AIRMAXI

CONDENSING UNITS

FAN COIL UNITS

DC INVERTER VRF SYSTEM

AIR TREATMENT SYSTEMS

CLOSE CONTROL UNITS

درباره مامرجع

لطفا با ما تماس بگیرید

تماس با ما

+982188663555

+982188675042

sales@gmpsmartsolution.com

info@gmpsmartsolution.com


تهران,میدان توانیر,خیابان نظامی گنجوی,نبش گنجه,پلاک 3,واحد 52